Jak to funguje? - Podrobnější popis

Za doporučování  a  rozšiřování zájemců o náš projekt získáváte finanční odměnu! Můžete se tomu věnovat kdykoliv, doma nebo v zaměstnání a nepotřebujete žádné oprávnění, pracovní smlouvu nebo živnostenský list. Nemáte s tím spojené žádné náklady, jde jen o chvilku vašeho času!

Ukážeme vám systém přerozdělování a výši odměn.

U nás dostanete odměnu z pěti odměňovacích stupňů. Odměňování rovněž závisí na dosaženém obratu, jinými slovy na množství doporučení, které uděláte. Proto jsme do odměňování zavedli bodový systém. Jde o plně kumulativní bodový systém, tzn., že za každé vaše doporučení získáte bod a bod získáte i za doporučení  každého aktivního člena ve vaší struktuře. Body se neustále přičítají a posouvají vás v odměňovacím systému na vyšší stupně a tím dostáváte  i vyšší odměny!

Pojďme si ukázat konkrétně, jak to funguje.
Pro názornost uvádíme ilustrativní tabulku odměn. Příklad je modelován na případ, kdy každý aktivní člen doporučí dalších 5 nových aktivních členů (dále jen AČ).
 

Tabulka odměn

Úroveň:

Body:

Odměna:

1. úroveň - začínám na prvním odměňovacím stupni a doporučím 5 AČ

      5

    1 500,-Kč

2. úroveň - každý z mnou doporučených AČ doporučí dalších 5 nových AČ

    30

    2 300,-Kč

3. úroveň - každý AČ z druhé úrovně doporučí dalších 5 nových AČ

  155

    9 900,-Kč

4. úroveň - každý AČ z třetí úrovně doporučí dalších 5 nových AČ

  780

  47 250,-Kč

5. úroveň - každý AČ ze čtvrté úrovně doporučí dalších 5 nových AČ

3905

 209 550,-Kč

Možná měsíční odměna celkem:

 

271 800,-Kč


Uvedená odměna může být vyšší a samozřejmě může být i nižší, ale to jaká bude, je jen na Vás. Úžasné na tom je, že se odměny vyplácí pravidelně každý měsíc, protože platby za naše služby jsou rovněž každý měsíc.

Odměňovací systém v klubu tip-invest:

Začínáte na I. odměňovacím stupni s nulovým počtem bodů.

I. odměňovací stupeň - 0 - 10 bodů

odměna za přímé doporučení - 300,-Kč

II. odměňovací stupeň - 11 - 90 bodů

odměna za přímé doporučení - 300,- + 180,- = 480,-Kč

odměna z I. stupně - 180,-Kč

III. odměňovací stupeň - 91 - 700 bodů

odměna za přímé doporučení - 300,- + 180,- + 120,- = 600,-Kč

odměna z I. stupně - 180,- + 120,- = 300,-Kč

odměna z II. stupně - 120,-Kč

IV. odměňovací stupeň - 701 - 3.000 bodů

odměna za přímé doporučení - 300,- +180,- +120,- +90,- = 690,-Kč

odměna z I. stupně - 180,- + 120,- + 90,- = 390,-Kč

odměna z II. stupně - 120,- + 90,- = 210,-Kč

odměna z III. stupně - 90,-Kč

V. odměňovací stupeň - od 3.001 bodů

odměna za přímé doporučení - 300,- +180,- +120,- +90,- +60,-= 750,-Kč

odměna z I. stupně - 180,- + 120,- + 90,- + 60,- = 450,-Kč

odměna z II. stupně - 120,- + 90,- + 60,- = 270,- Kč

odměna z III. stupně - 90,- + 60,- = 150,-Kč

odměna ze IV. stupně - 60,-Kč

Výše uvedené odměny se vám vyplácí pravidelně každý měsíc za každého člena, který uhradí poplatek za poskytované služby ve výši 1.500,- Kč a který je ve vaší struktuře. Za každého takového člena je připsán rovněž 1 bod. Body i odměny jdou do nekonečné hloubky.

V případě, že přímý člen dosáhne stejné pozice jako vy, odměny z nových členů jeho skupiny nejsou, ale body se vám za každého jeho nového člena stále přičítají. Body se tedy načítají z každého nového aktivního člena celé skupiny. Odměny se opět vyplácí, pokud dosáhnete pozici o stupeň vyšší.


Podrobné popsání odměňovacího systému:

I. odměňovací stupeň - odměna za doporučení je 300,-Kč + 1 bod.  Pro názornější vysvětlení budeme vámi doporučenému aktivnímu členovi říkat Petr. Za každé vaše další doporučení je vaše odměna opět 300,-Kč + 1 bod. Petr doporučuje ve vztahu k vám z druhé úrovně a za každé jeho doporučení on dostane odměnu 300,-Kč + 1 bod a rovněž i vy dostanete 1 bod. Petr doporučí Janu, dostane odměnu 300,-Kč + 1 bod a vy taky 1 bod. Jana ve vztahu k vám doporučuje ze třetí úrovně. Pokud Jana doporučí Pavla, dostane odměnu 300,-Kč + 1 bod, Petr dostane 1 bod a rovněž i vy dostanete 1 bod. Body tedy získáváte za každé vaše doporučení a za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře ze všech úrovní. Všechny body se vám neustále přičítají a až získáte 10 bodů, automaticky postupujete na II. odměňovací stupeň!
Teď to pro vás začíná být už zajímavé, protože začínáte mít nárok na pasivní příjem!
II. odměňovací stupeň (10 bodů) - odměna za každé vaše přímé doporučení je 300,-Kč + 180,-Kč + 1 bod a za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře je odměna pro vás 180,-Kč + 1 bod do doby, než některý z nich získá stejného počtu bodů a posune se taky na II. odměňovací stupeň. Ukážeme si to na konkrétním příkladu:
Máte za sebou tři doporučení - Petra, Věru, Jirku a za ně odměnu 3x 300,-Kč + 3 body. Petr z druhé úrovně má rovněž tři doporučení – Janu, Karla, Katku a za ně dostal 3x 300Kč + 3 body a vy jste dostal 3 body. Věra z druhé úrovně má dvě doporučení – Filipa, Adama. Za ně Věra dostala 2x300Kč + 2 body a vy jste dostal 2 body. Jana z třetí úrovně má dvě doporučení – Kamilu, Mirka. Za ně Jana dostala 2x300,-Kč + 2 body, 2 body dostal Petr a vy jste dostal 2 body.
Máte potřebných 10 bodů a posouváte se na II. odměňovací stupeň.
Uděláte další doporučení – Milana a za něho dostanete odměnu 300,-Kč + 180,-Kč, celkem 480,-Kč + 1 bod. Milan udělá dvě doporučení – Luďka, Radima. Za ně Milan dostane 2x300-Kč + 2 body a vy dostanete 2x180,-Kč + 2 body. Petr z druhé úrovně, kterého už máte, udělá dvě doporučení – Lojzu, Vojtu. Za ně Petr dostane 2x300-Kč + 2 body a vy dostanete 2x180,-Kč + 2 body.
To znamená, že posunutím na II. odměňovací stupeň už máte nárok na pasivní příjem - odměnu 180,-Kč za každé doporučení, které udělají všichni členové ve vaší struktuře do doby, než některý z nich získá 10 bodů a posune se taky na II. odměňovací stupeň. Od toho momentu získá nárok na pasivní příjem - odměnu 180,-Kč ze všech členů, kteří jsou pod ním ten, co získal 10 bodů. Ale vy jste stále o několik kroků napřed a body se vám neustále načítají. Za více snahy je zde více peněz! Záleží jen na tom, jak moc jste aktivní a jak moc se věnujete dalším doporučováním. Pokud získáte 90 bodů, automaticky se posouváte na III. odměňovací stupeň!
III. odměňovací stupeň (90bodů) - odměna za každé vaše přímé doporučení je 300,-Kč + 180,-Kč + 120,-Kč + 1 bod. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na I.stupni, je 180,-Kč + 120,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na II. odměňovací stupeň. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na II.stupni, je 120,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na III. odměňovací stupeň.
Pokud získáte 700 bodů, automaticky se posouváte na IV. odměňovací stupeň!
IV. odměňovací stupeň (700 bodů) - odměna za každé vaše přímé doporučení je 300,-Kč + 180,-Kč + 120,-Kč + 90,-Kč + 1 bod. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na I.stupni, je 180,-Kč + 120,-Kč + 90,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na II. odměňovací stupeň. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na II.stupni, je 120,-Kč + 90,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na III. odměňovací stupeň. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na III.stupni, je 90,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na IV. odměňovací stupeň.
Pokud získáte 3000 bodů, automaticky se posouváte na V. odměňovací stupeň!
V. odměňovací stupeň (3000 bodů)- odměna za každé vaše přímé doporučení je 300,-Kč + 180,-Kč + 120,-Kč + 90,-Kč + 60,-Kč + 1 bod. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na I.stupni, je 180,-Kč + 120,-Kč + 90,-Kč + 60,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na II. odměňovací stupeň. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na II.stupni, je 120,-Kč + 90,-Kč + 60,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na III. odměňovací stupeň. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na III.stupni, je 90,-Kč + 60,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na IV. odměňovací stupeň. Odměna za každé doporučení aktivního člena ve vaší struktuře, který je na IV.stupni, je 60,-Kč + 1 bod do doby, než se některý posune na V. odměňovací stupeň.

Za poskytované služby se za každých 30 dní platí 1.500,-Kč a do odměňovacího systému se celkem přerozděluje částka 300,-Kč + 180,-Kč + 120,-Kč + 90,-Kč + 60,-Kč, tj. částka 750,-Kč. Na tuto částku máte automaticky nárok při dosažení V. odměňovacího stupně!


Pokud umíte počítat, tak si snadno vypočítáte, že váš přivýdělek ve výše uvedených odměnách může být díky možnosti pasivního příjmu řádově v desetitisících až statisících měsíčně!

Aktivní člen (viz výše) je ten, který využívá a pravidelně platí poskytované služby.


 
 

Enter your email and click on OK